Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 3 1641 17,0% 34,2% 18,9% 29,9% 6,0% 48,4% 51,6%   0,6%
Summa 1641 17,0% 34,2% 18,9% 29,9% 6,0% 48,4% 51,6% 0,6%

http://www.val.se