Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 6 1546 16,2% 36,0% 24,9% 22,9% 8,9% 49,0% 51,0%   1,1%
Summa 1546 16,2% 36,0% 24,9% 22,9% 8,9% 49,0% 51,0% 1,1%

http://www.val.se