Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 12 1468 20,0% 35,9% 21,6% 22,5% 8,8% 51,8% 48,2%   1,5%
Summa 1468 20,0% 35,9% 21,6% 22,5% 8,8% 51,8% 48,2% 1,5%

http://www.val.se