Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 17 1548 14,1% 36,0% 22,4% 27,5% 6,5% 49,7% 50,3%   1,3%
Summa 1548 14,1% 36,0% 22,4% 27,5% 6,5% 49,7% 50,3% 1,3%

http://www.val.se