Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 16 1342 14,3% 42,5% 24,5% 18,7% 5,6% 50,7% 49,3%   1,0%
Summa 1342 14,3% 42,5% 24,5% 18,7% 5,6% 50,7% 49,3% 1,0%

http://www.val.se