Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ö Tommarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Tommarp 571 13,3% 30,5% 31,0% 25,2% 6,8% 50,6% 49,4%   1,4%
Summa 571 13,3% 30,5% 31,0% 25,2% 6,8% 50,6% 49,4% 1,4%

http://www.val.se