Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Martin Luther 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 4 1495 38,3% 27,6% 14,8% 19,3% 8,8% 47,6% 52,4%   1,7%
Summa 1495 38,3% 27,6% 14,8% 19,3% 8,8% 47,6% 52,4% 1,7%

http://www.val.se