Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Martin Luther 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 5 1351 31,5% 29,4% 20,9% 18,1% 8,4% 48,0% 52,0%   2,0%
Summa 1351 31,5% 29,4% 20,9% 18,1% 8,4% 48,0% 52,0% 2,0%

http://www.val.se