Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Martin Luther 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 14 1201 17,2% 35,6% 23,5% 23,8% 7,4% 48,5% 51,5%   1,6%
Summa 1201 17,2% 35,6% 23,5% 23,8% 7,4% 48,5% 51,5% 1,6%

http://www.val.se