Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Snöstorp 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snöstorp 5 1680 17,3% 43,9% 21,4% 17,4% 8,5% 50,7% 49,3%   0,5%
Summa 1680 17,3% 43,9% 21,4% 17,4% 8,5% 50,7% 49,3% 0,5%

http://www.val.se