Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Snöstorp 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snöstorp 7 1089 21,5% 34,4% 33,3% 10,7% 9,4% 50,6% 49,4%   3,9%
Summa 1089 21,5% 34,4% 33,3% 10,7% 9,4% 50,6% 49,4% 3,9%

http://www.val.se