Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tönnersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tönnersjö 328 13,7% 36,9% 29,3% 20,1% 7,3% 52,4% 47,6%   1,8%
Summa 328 13,7% 36,9% 29,3% 20,1% 7,3% 52,4% 47,6% 1,8%

http://www.val.se