Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kullavik Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullavik Centrum 1134 17,1% 34,7% 26,4% 21,8% 10,0% 46,6% 53,4%   1,5%
Summa 1134 17,1% 34,7% 26,4% 21,8% 10,0% 46,6% 53,4% 1,5%

http://www.val.se