Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Forsbäck/Oskarsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsbäck/Oskarsberg 1771 11,6% 43,4% 26,1% 18,9% 7,3% 51,0% 49,0%   3,7%
Summa 1771 11,6% 43,4% 26,1% 18,9% 7,3% 51,0% 49,0% 3,7%

http://www.val.se