Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hyppeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyppeln 149 13,4% 32,2% 30,9% 23,5% 8,1% 50,3% 49,7%    
Summa 149 13,4% 32,2% 30,9% 23,5% 8,1% 50,3% 49,7%

http://www.val.se