Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Källö-Knippla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källö-Knippla 318 9,7% 16,7% 33,6% 39,9% 3,5% 47,2% 52,8%   0,9%
Summa 318 9,7% 16,7% 33,6% 39,9% 3,5% 47,2% 52,8% 0,9%

http://www.val.se