Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ödeborg-Torp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ödeborg-Torp 1100 13,3% 29,1% 31,5% 26,2% 6,8% 52,4% 47,6%   1,1%
Summa 1100 13,3% 29,1% 31,5% 26,2% 6,8% 52,4% 47,6% 1,1%

http://www.val.se