Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rännelanda-Lerdal-Järbo-Råggärd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rännelanda-Lerdal-Järbo-Råggärd 666 14,7% 29,1% 27,6% 28,5% 9,2% 55,4% 44,6%   0,8%
Summa 666 14,7% 29,1% 27,6% 28,5% 9,2% 55,4% 44,6% 0,8%

http://www.val.se