Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bohus södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus södra 1238 16,9% 37,5% 17,9% 27,8% 8,3% 48,9% 51,1%   1,4%
Summa 1238 16,9% 37,5% 17,9% 27,8% 8,3% 48,9% 51,1% 1,4%

http://www.val.se