Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hyltorna - Öjared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltorna - Öjared 1286 16,1% 32,5% 23,8% 27,6% 8,9% 48,2% 51,8%   2,3%
Summa 1286 16,1% 32,5% 23,8% 27,6% 8,9% 48,2% 51,8% 2,3%

http://www.val.se