Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kullings-Skövde 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullings-Skövde 1 1128 15,6% 34,2% 30,6% 19,6% 8,3% 51,6% 48,4%   0,9%
Summa 1128 15,6% 34,2% 30,6% 19,6% 8,3% 51,6% 48,4% 0,9%

http://www.val.se