Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnared, Övre Lövgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Övre Lövgärdet 1391 26,5% 38,5% 21,4% 13,7% 8,2% 50,0% 50,0%   4,1%
Summa 1391 26,5% 38,5% 21,4% 13,7% 8,2% 50,0% 50,0% 4,1%

http://www.val.se