Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnared, Södra Rannebergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Södra Rannebergen 1389 22,0% 35,7% 22,5% 19,9% 6,1% 48,2% 51,8%   4,0%
Summa 1389 22,0% 35,7% 22,5% 19,9% 6,1% 48,2% 51,8% 4,0%

http://www.val.se