Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnared, Norra Rannebergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Norra Rannebergen 1586 21,8% 31,3% 31,8% 15,1% 10,3% 51,2% 48,8%   2,5%
Summa 1586 21,8% 31,3% 31,8% 15,1% 10,3% 51,2% 48,8% 2,5%

http://www.val.se