Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnared, Västra Gårdsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Västra Gårdsten 903 20,5% 37,1% 24,3% 18,2% 7,4% 49,3% 50,7%   7,5%
Summa 903 20,5% 37,1% 24,3% 18,2% 7,4% 49,3% 50,7% 7,5%

http://www.val.se