Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnared, Norra Gårdsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Norra Gårdsten 1376 25,7% 38,9% 23,2% 12,3% 8,2% 53,6% 46,4%   7,0%
Summa 1376 25,7% 38,9% 23,2% 12,3% 8,2% 53,6% 46,4% 7,0%

http://www.val.se