Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnared, Östra Gårdsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Östra Gårdsten 1251 25,9% 32,4% 25,5% 16,2% 10,3% 49,6% 50,4%   6,4%
Summa 1251 25,9% 32,4% 25,5% 16,2% 10,3% 49,6% 50,4% 6,4%

http://www.val.se