Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnared, Trädgårdsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Trädgårdsgärdet 1144 25,3% 31,0% 29,7% 14,0% 9,8% 46,7% 53,3%   4,8%
Summa 1144 25,3% 31,0% 29,7% 14,0% 9,8% 46,7% 53,3% 4,8%

http://www.val.se