Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjön, Siriusgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Siriusgatan 1392 24,6% 39,8% 21,2% 14,4% 6,4% 51,6% 48,4%   6,0%
Summa 1392 24,6% 39,8% 21,2% 14,4% 6,4% 51,6% 48,4% 6,0%

http://www.val.se