Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjön, Gärdsmosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Gärdsmosse 1177 30,7% 34,7% 19,8% 14,8% 8,0% 54,5% 45,5%   9,7%
Summa 1177 30,7% 34,7% 19,8% 14,8% 8,0% 54,5% 45,5% 9,7%

http://www.val.se