Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjön, Norra Bergsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Norra Bergsjön 921 32,7% 31,7% 17,0% 18,6% 6,6% 49,0% 51,0%   5,0%
Summa 921 32,7% 31,7% 17,0% 18,6% 6,6% 49,0% 51,0% 5,0%

http://www.val.se