Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjön, Södra Bergsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Södra Bergsjön 1163 25,7% 40,0% 21,2% 13,2% 11,6% 48,6% 51,4%   4,6%
Summa 1163 25,7% 40,0% 21,2% 13,2% 11,6% 48,6% 51,4% 4,6%

http://www.val.se