Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjön, Östra Bergsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Östra Bergsjön 1238 27,4% 42,9% 19,4% 10,3% 13,0% 46,8% 53,2%   10,0%
Summa 1238 27,4% 42,9% 19,4% 10,3% 13,0% 46,8% 53,2% 10,0%

http://www.val.se