Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjön, Rymdtorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Rymdtorget 780 24,6% 41,3% 20,0% 14,1% 5,6% 53,3% 46,7%   7,6%
Summa 780 24,6% 41,3% 20,0% 14,1% 5,6% 53,3% 46,7% 7,6%

http://www.val.se