Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjön, Komettorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Komettorget 1225 26,8% 28,6% 24,2% 20,5% 9,0% 57,1% 42,9%   7,0%
Summa 1225 26,8% 28,6% 24,2% 20,5% 9,0% 57,1% 42,9% 7,0%

http://www.val.se