Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härlanda, Södra Kålltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Södra Kålltorp 1628 26,7% 33,8% 20,3% 19,2% 5,8% 45,5% 54,5%   3,0%
Summa 1628 26,7% 33,8% 20,3% 19,2% 5,8% 45,5% 54,5% 3,0%

http://www.val.se