Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härlanda, Västra Kålltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Västra Kålltorp 1057 30,8% 40,6% 19,0% 9,6% 4,8% 46,8% 53,2%   2,7%
Summa 1057 30,8% 40,6% 19,0% 9,6% 4,8% 46,8% 53,2% 2,7%

http://www.val.se