Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härlanda, Vidkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Vidkärr 1351 28,1% 43,9% 16,9% 11,1% 4,7% 47,7% 52,3%   2,4%
Summa 1351 28,1% 43,9% 16,9% 11,1% 4,7% 47,7% 52,3% 2,4%

http://www.val.se