Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härlanda, Munkebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Munkebäck 1683 32,0% 37,7% 14,7% 15,6% 3,3% 46,6% 53,4%   3,1%
Summa 1683 32,0% 37,7% 14,7% 15,6% 3,3% 46,6% 53,4% 3,1%

http://www.val.se