Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härlanda, Fräntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Fräntorp 1081 15,4% 37,8% 27,9% 18,9% 8,0% 51,0% 49,0%   1,9%
Summa 1081 15,4% 37,8% 27,9% 18,9% 8,0% 51,0% 49,0% 1,9%

http://www.val.se