Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härlanda, Västra Björkekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Västra Björkekärr 1649 36,1% 23,7% 17,6% 22,6% 8,7% 45,1% 54,9%   4,5%
Summa 1649 36,1% 23,7% 17,6% 22,6% 8,7% 45,1% 54,9% 4,5%

http://www.val.se