Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härlanda, Robertshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Robertshöjd 1671 27,8% 31,7% 19,9% 20,6% 7,5% 45,4% 54,6%   2,8%
Summa 1671 27,8% 31,7% 19,9% 20,6% 7,5% 45,4% 54,6% 2,8%

http://www.val.se