Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Annedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Annedal 1779 25,0% 35,9% 18,6% 20,6% 4,3% 43,1% 56,9%   4,2%
Summa 1779 25,0% 35,9% 18,6% 20,6% 4,3% 43,1% 56,9% 4,2%

http://www.val.se