Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Mariaplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Mariaplan 1287 24,9% 50,0% 19,0% 6,2% 5,3% 47,6% 52,4%   3,3%
Summa 1287 24,9% 50,0% 19,0% 6,2% 5,3% 47,6% 52,4% 3,3%

http://www.val.se