Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Sandarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Sandarne 1697 31,1% 40,3% 14,2% 14,4% 4,5% 47,0% 53,0%   2,9%
Summa 1697 31,1% 40,3% 14,2% 14,4% 4,5% 47,0% 53,0% 2,9%

http://www.val.se