Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsborg, Björnekulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsborg, Björnekulla 1437 11,9% 26,8% 26,1% 35,2% 6,7% 49,9% 50,1%   1,5%
Summa 1437 11,9% 26,8% 26,1% 35,2% 6,7% 49,9% 50,1% 1,5%

http://www.val.se