Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsborg, Tångudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsborg, Tångudden 1329 15,2% 35,0% 29,3% 20,5% 9,0% 48,5% 51,5%   3,8%
Summa 1329 15,2% 35,0% 29,3% 20,5% 9,0% 48,5% 51,5% 3,8%

http://www.val.se