Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsborg, Hagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsborg, Hagen 993 16,1% 32,8% 33,2% 17,8% 8,0% 49,0% 51,0%   2,4%
Summa 993 16,1% 32,8% 33,2% 17,8% 8,0% 49,0% 51,0% 2,4%

http://www.val.se