Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Frölunda, Spinetten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frölunda, Spinetten 860 18,7% 26,0% 23,5% 31,7% 4,4% 43,7% 56,3%   2,1%
Summa 860 18,7% 26,0% 23,5% 31,7% 4,4% 43,7% 56,3% 2,1%

http://www.val.se