Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Askim, Pilegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim, Pilegården 1183 27,4% 37,1% 21,6% 13,9% 6,2% 47,0% 53,0%   1,9%
Summa 1183 27,4% 37,1% 21,6% 13,9% 6,2% 47,0% 53,0% 1,9%

http://www.val.se